Utbildning

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som ej uppnått behörighet till ett nationellt yrkes- eller högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

Gymnasiesärskola

Tibro kommuns gymnasiesärskola finns på Gymnasiegatan 29. Utbildningen är under avveckling, och kommer att avslutas sommaren 2020.

Vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen kan du själv forma din egen utbildning eller komplettera tidigare studier. Från och med vårterminen 2020 köper Tibro kommun vuxenutbildning från Skövde kommun. Läs mer om de olika kurserna nedan.

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är kostnadsfri vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

SFI, Svenska för invandrare

Att lära sig svenska är en viktig "nyckel" som du behöver för att etablera dig och bli en del av det svenska samhället. Från och med vårterminen 2020 köper Tibro kommun sin vuxenutbildning från Skövde kommun. Det påverkar även SFI.