Utbildning

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som ej uppnått behörighet till ett nationellt yrkes- eller högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

Gymnasiesärskola

Tibro kommuns gymnasiesärskola finns på Gymnasiegatan 29. Utbildningen är under avveckling, och kommer att avslutas sommaren 2020.

Vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen kan du själv forma din egen utbildning eller komplettera tidigare studier.

Distansutbildning

För dig som vill läsa en kurs på distans, till exempel för att du arbetar eller behöver bli klar med en kurs snabbt.

Yrkesutbildningar

Tibro Kompetenscenter erbjuder flera olika yrkesutbildningar. Vi kombinerar teori med praktik för att ge dig en så bra och bred grund som möjligt inför ditt kommande yrkesliv.

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är kostnadsfri vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

SFI, Svenska för invandrare

Att lära sig svenska är en viktig "nyckel" som du behöver för att etablera dig och bli en del av det svenska samhället. När du studerar på SFI lär du dig inte bara språket utan också många andra delar som är lika viktiga.

Skräddarsydda företagsutbildningar

Tibro Kompetenscenter kan erbjuda flera skräddarsydda företagsutbildingar inom olika yrkeskategorier.

Prövning

En prövning kan göras i samtliga kurser inom svenska för invandare, grundläggande och gymnasial verksamhet.