Arbetsmarknadsenheten

Vår arbetsmodell

Handledarna på Arbetsmarknadsenheten arbetar för att stötta dig som är arbetssökande och hjälpa dig att komma in eller tillbaka till arbetsmarknaden.

För dig som är arbetssökande

Vilket stöd och vilken hjälp finns det för dig som är arbetssökande i Tibro kommun?

Mini-Zoo

Mini-Zoo, den lilla djurparken där man kommer djuren riktigt nära

Feriepraktik

Feriepraktik är en kommunal arbetsmarknadspolitisk åtgärd som syftar till att ge dig som ung arbetslivsreferenser och en inblick i kommunal verksamhet.

Kommunalt aktivitetsansvar för unga

Aktivitetssansvaret har till uppgift att aktivt arbeta med de ungdomar som är mellan 16 och 20 år och inte läser på gymnasiet eller motsvarande utbildning eller inte fullgjort sina gymnasiestudier och uppnått en examen.

Behöver du arbetskraft till ditt företag?

Behöver ditt företag personal? Arbetsmarknadsenheten kan lämna goda referenser för ett stort antal personer som passerat igenom vår verksamhet. Vi hjälper till att hitta rätt person till rätt plats.