Arbetsmarknadsenheten

Vår arbetsmodell

Handledarna på Arbetsmarknadsenheten arbetar för att stötta dig som är arbetssökande och hjälpa dig att komma in eller tillbaka till arbetsmarknaden.

Praktik

Arbetsmarknadsenheten ansvarar tillsammans med Arbetsförmedlingen för tillsättande och uppföljning av praktikplatser.

För dig som är arbetssökande

Vilket stöd och vilken hjälp finns det för dig som är arbetssökande i Tibro kommun?

Serviceassistenter

För dig som är bosatt i Tibro kommun finns det en möjlighet att få en anställning som Serviceassistent inom kommunens förvaltningar.

Mini-Zoo

Mini-Zoo, den lilla djurparken där man kommer djuren riktigt nära

Feriepraktik

Feriepraktik är en kommunal arbetsmarknadspolitisk åtgärd som syftar till att ge dig som ung arbetslivsreferenser och en inblick i kommunal verksamhet.

Kommunalt aktivitetsansvar för unga

Aktivitetssansvaret har till uppgift att aktivt arbeta med de ungdomar som är mellan 16 och 20 år och inte läser på gymnasiet eller motsvarande utbildning eller inte fullgjort sina gymnasiestudier och uppnått en examen.

Vårt Café

I vår verksamhet driver vi ett café som arbetsmarknadsprojekt, Café Fågelvik.

Behöver du arbetskraft till ditt företag?

Behöver ditt företag personal? Arbetsmarknadsenheten kan lämna goda referenser för ett stort antal personer som passerat igenom vår verksamhet. Vi hjälper till att hitta rätt person till rätt plats.

Servicelaget

Vi utför tjänster för dig över 65 år eller som har en funktionsnedsättning, men även åt föreningar och kommunens olika förvaltningar.