Upphovsrätt

Upphovsrätten styr hur du får använda material som andra har skapat.

Upphovsrätten gäller till exempel texter, bilder, fotografier och filmer. Den grundläggande principen är att man alltid ska be upphovsmannen om lov innan man använder upphovsrättsskyddat material, och att man alltid ska ange källor. Upphovsmannen har också rätt att få betalt när någon annan använder materialet. Upphovsrätten gäller i 70 år efter det att upphovsmannen har dött.

För privat bruk får du kopiera upphovsrättsskyddat material och lärare får använda upphovsrättsskyddat material i pedagogiskt syfte tack vare särskilda avtal, men för elevarbeten i skolan gäller den vanliga upphovsrätten. De texter, bilder och liknande som du använder i presentationer, egna filmer eller inlämningsuppgifter räknas som del i ett så kallat "offentligt uppförande", och det innebär att du alltid måste fråga upphovsmannen om lov först. Du kan få tag på kontaktuppgifter via olika upphovsrättsorganisationer.

Vad får du använda i skolarbeten utan att be upphovsmannen om lov?

Allt material som är äldre än 150 år kan användas fritt. I Project Gutenberg och Projekt Runeberg hittar du texter där upphovsrätten har slutat gälla.

När det gäller nyare texter har du rätt att skriva en sammanfattning med egna ord - referera - eller citera ett kortare stycke av någon annans text, om du anger källan - dvs. skriver var du hämtat informationen.

Läs mer på Att redovisa sina källor

Om du inte anger källor när du använder andras material innebär det att du plagierar. På högskolan kan det leda till varning eller avstängning. Hur undviker du att plagiera? Kolla Refero - antiplagieringsguiden från biblioteken vid Blekinge tekniska högskola, Kalmar högskola och Växjö universitet.

Material från gratisarkiv, t.ex. gratisbilder för icke-kommersiellt bruk får användas. Fotofinnaren och Imagebank är gratisarkiv för skolor. Många bilder på flickr.com och Wikimedia Commons är fria att använda om du anger vem som tagit bilden. Titta alltid efter copyrightinformation på bildsidan för att vara säker på hur du får använda den!

Du får spela upp CD-skivor i klassrummet utan att be upphovsmannen om lov.