Att tänka på när du studerar

Att redovisa dina källor

När du skriver en faktatext där du hämtat information från andra författare, t.ex. från en bok, ett uppslagsverk eller på internet ska du tala om var du hittade informationen - skriva s.k. källhänvisningar.

Upphovsrätt

Upphovsrätten styr hur du får använda material som andra har skapat.

Källkritik

Källkritik är en metod där man undersöker om källor - t.ex. böcker eller webbsidor - innehåller pålitlig fakta. Vem säger vad till vem och i vilket syfte?