Kvarteret Baggen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Baggen 1

Här hittar du information kring byggnadstyp, vilka tomter som är lediga samt prisuppgifter på respektive tomt för kvarteret Baggen

Byggnadstyp: Minsta antal lägenheter ska vara 25.

Största exploatering är 4000 kvadratmeter byggnadsarea. Källare får inte finnas.

Högsta byggnadshöjd är 6,0 meter och högsta nockhöjd är 8,0 meter.

Se större karta genom att klicka på kartan nedan.

Tomt Areal (kvm) Adress Pris/tomt Status
Baggen 1 13973   1 050 000 kr Ledig

I tomtpriset ingår endast mark, övriga avgifter hittar du här

VILLKOR FÖR ATT RESERVERA TOMT (gäller tomt för enbostadshus).

Intressent erbjuds att reservera en tomt i sex månader. Under denna tid skall följande upprättas:

  • Köpekontrakt.
  • Bygglovsansökan lämnas in.
  • Handpenning på markkostnaden erläggas.

Uppfylls inte dessa villkor har kommunen rätt att återkalla den reserverade tomten.

Efter ovanstående punkter har upprättats ska intressenten beviljats bygglov inom 6 månader. Den maximala reservationstiden för en tomt blir då 12 månader. Uppfylls inte dessa villkor har kommunen rätt att häva köpekontraktet.

Någon återbetalning av handpenningen sker inte.

Köpet av tomten skall fullbordas så snart bygglov beviljats.

Skicka in din intresseanmälan till byggnadsnämnden.

E-post: byggnadsnamnd@tibro.se 

Brev: Tibro kommun, Plan- och byggavdelningen, Centrumgatan 17, 543 80 Tibro