Kvarteren Fåret, Killingen, Lammet och Tackan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tomter i Baggebolet

Här hittar du information kring byggnadstyper, vilka tomter som är lediga samt prisuppgifter på respektive tomt för kvarteren Fåret, Killingen, Lammet och Tackan.

Byggnadstyp: Största byggnadsarea är 280 kvm per fastighet, varav fristående komplementbyggnader sammanlagt max 80 kvm. Källare får inte finnas.

Högsta byggnadshöjd är 6,0 meter och högsta nockhöjd är 8,0 meter.

Gångavstånd till centrum: ca 800 m.

Tomt Areal (kvm) Adress Pris/tomt Status
Fåret 1 1363 Getvägen 7 260 000 kr Såld
Fåret 2 1347 Getvägen 5 260 000 kr Reserverad
Fåret 3 1343 Getvägen 3 260 000 kr Reserverad
Fåret 4 1340 Getvägen 1 260 000 kr Såld
Tomt Areal (kvm) Adress Pris/tomt Status
Killingen 1 1369 Getvägen 25 260 000 kr Såld
Killingen 2 1374 Getvägen 23 260 000 kr Såld
Tomt Areal (kvm) Adress Pris/tomt Status
Lammet 1 1402 Getvägen 9 260 000 kr Reserverad
Lammet 2 1229 Getvägen 11 260 000 kr Reserverad
Lammet 3 1272 Getvägen 13 260 000 kr Reserverad
Lammet 4 1302 Getvägen15 260 000 kr Reserverad
Lammet 5 1206 Getvägen 17 260 000 kr Såld
Lammet 6 1178 Getvägen 19 260 000 kr Reserverad
Lammet 7 1178 Getvägen 21 260 000 kr Reserverad
Tomt Areal (kvm) Adress Pris/tomt Status
Tackan 1 1336 Getvägen 8 260 000 kr Reserverad
Tackan 2 1354 Getvägen 10 260 000 kr Såld
Tackan 3 1413 Getvägen 12 260 000 kr Såld
Tackan 4 1337 Getvägen 14 260 000 kr Reserverad

I tomtpriserna ingår mark, vatten- och avloppsanslutning, bygglov, planavgift , nybyggnadskarta samt utsättning av hus. Övriga avgifter hittar du här.

VILLKOR FÖR ATT RESERVERA TOMT (gäller tomt för enbostadshus).

Intressent erbjuds att reservera en tomt i sex månader. Under denna tid skall följande upprättas:

  • Köpekontrakt.
  • Bygglovsansökan lämnas in.
  • Handpenning på markkostnaden erläggas.

Uppfylls inte dessa villkor har kommunen rätt att återkalla den reserverade tomten.

Efter ovanstående punkter har upprättats ska intressenten beviljats bygglov inom 6 månader. Den maximala reservationstiden för en tomt blir då 12 månader. Uppfylls inte dessa villkor har kommunen rätt att häva köpekontraktet.

Någon återbetalning av handpenningen sker inte.

Köpet av tomten skall fullbordas så snart bygglov beviljats.

Skicka in din intresseanmälan till byggnadsnämnden.

E-post: byggnadsnamnd@tibro.se 

Brev: Tibro kommun, Plan- och byggavdelningen, Centrumgatan 17, 543 80 Tibro