Var med och forma Tibros nya översiktsplan!

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro Översiktsplan 2021

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan i Tibro. Arbetet inleddes 2019 och den nya planen väntas vara färdig att tas i bruk 2021. Under hösten 2020 ställdes planen ut på samråd och alla yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse. Planen finns ute på granskning under tiden 2021-04-21 - 2021-06-30.

 • Kvinnliga händer som utformar hus på gräsfält.

  Vad är syftet med en översiktsplan?

  En översiktsplan är ett viktigt dokument, som ska fungera som en vision och vägledning för hur kommunen ska utvecklas med fokus på planeringen av framtida mark- och vattenanvändning.

 • Översiktsplan Mark och vatten

  Granskning 2021-04-21 - 2021-06-30

  En översiktsplan ska tas fram i samråd med kommuninvånare, myndigheter, grannkommuner och företag, föreningar, organisationer och andra intressegrupper som är verksamma inom kommunen. Samrådsprocessen för Tibros nya översiktsplan ägde rum hösten 2020. Kommunen har samlat alla inkomna yttranden från samrådsskedet i en Samrådsredogörelse. Nu ställs översiktsplanen ut på granskning under tiden 2021-04-21 till 2021-06-30.

 • En grupp människor som samtalar med varandra.

  Samråd hösten 2020

  En översiktsplan ska tas fram i samråd med kommuninvånare, myndigheter, grannkommuner och företag, föreningar, organisationer och andra intressegrupper som är verksamma inom kommunen. Samrådsprocessen för Tibros nya översiktsplan ägde rum den 7 september-16 november 2020. Då arrangerades både fysiska och digitala samrådsmöten och drop-in-samtal.

 • Lansdsbygdslunch i Ingemar Häljestams brandbilssamlingar vid Stenåsens Kött & Svets

  Dialog- och informationsmöten våren 2020

  Våren 2020 arrangerades informations- och dialogmöten för intresserade invånare och företrädare för det lokala förenings- och näringslivet. Resultatet av dessa möten påverkar inriktningen på både översiktsplanen och kommunens nya vision, som kommunfullmäktige fattade beslut om den 26 oktober 2020.

 • Framtidsbild och QR-kod till Tibro kommuns framtidsenkät

  Enkät om framtidens Tibro våren 2020

  Under våren 2020 genomfördes en enkät om framtidens Tibro, som cirka 350 personer valde att svara på. Resultatet av enkäten har använts i arbetet med kommunens nya översiktsplan och vision.

 • Workshopdag för översiktsplan på Inredia den 25 oktober 2019.

  Så arbetade Tibro kommun med översiktsplanen 2019

  Arbetet med Tibros nya översiktsplan inleddes 2019. Formerna för hur projektet skulle bedrivas fastställdes under våren och därefter arrangerades flera workshops för projektgruppen som leder arbetet och för politiker och referenspersoner från alla kommunala förvaltningar, de kommunala bolagen och kommunalförbunden som Tibro kommun är en del av.

 • Videofilmer om översiktsplanen

  Det finns flera videofilmer framtagna under arbetet med nästa översiktsplan.