Dialog- och informationsmöten

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Under februari och mars finns det stora möjligheter att få information om kommunens översiktsplan och bidra med synpunkter på hur Tibro ska utvecklas. Tibro kommun behöver få input från invånare och förenings- och näringsliv för att översiktsplanen ska bli en så bra vägledning som möjligt för framtida planering. Tillsammans skapar vi Tibros framtid!

Att ha en aktiv dialog med dem som bor och verkar i Tibro är en uttalad målsättning i projektplanen för arbetet med översiktsplanen.

I det här läget är det fortfarande möjligt att påverka innehållet i översiktsplanen och inriktningen på den. Tibro kommuns politiker och ansvariga tjänstepersoner eftersträvar ett så brett engagemang som möjligt från både intresserade Tibrobor och företrädare för företag, föreningar och andra aktörer som är verksamma i kommunen. Därför anordnas det både  informations- och dialogmöten som är riktade till intresseorganisationer och specifika målgrupper och informations- och dialogmöten som är öppna för allmänheten. 

Näringslivsdialog den 18 februari

Tisdagen den 18 februari kl. 14-16 bjöd Tillväxt Tibro och kommunens planavdelning in företagare och andra aktörer inom näringslivet i Tibro till ett dialogmöte om översiktsplanen på Inredia. Syftet med mötet var att få in synpunkter från näringslivet på hur Tibro ska utvecklas och den framtida mark- och vattenanvändningen i kommunen.

Mötet ledde till många bra diskussioner och samtal och dialogen kommer att fortsätta under hela arbetet med översiktsplanen eftersom det är viktigt att vara samstämda kring planerna framåt, så att rätt investeringar kan göras på rätt platser. 

Prat om översiktsplanen i Gallerian den 21-22 februari

Fredagen den 21 februari och lördagen den 22 februari fanns Tibropolitiker och personal från Tibro kommuns samhällsbyggnadskontor på plats i Gallerian för att svara på frågor om översiktsplanen och diskutera framtidsfrågor med intresserade Tibrobor. 

Glädjande nog var det många som passade på att tycka till om och diskutera Tibros framtid på olika sätt under de här dagarna. En hel del besökare svarade också på den framtidsenkät, som finns tillgänglig på tibro.se under perioden 15 februari-15 mars.

Öppet framtidsforum för visionen och översiktsplanen

Den 11 mars kl. 18-20 anordnas ett öppet forum om Tibros framtid på Inredia dit alla som vill är välkomna.  

Under dialogforumet kommer alla som är på plats att få jobba aktivt med ett antal viktiga framtidsfrågor i grupp tillsammans med Tibropolitiker och företrädare för Tibro kommun, förenings- och näringslivet och andra intresserade Tibrobor. 

Resultatet av det öppna forumet kommer att påverka inriktningen på både översiktsplanen och den nya visionen som Tibros politiker och tjänstepersoner håller på att arbeta fram. 

Framtidsdialogen kommer att ledas av konsultföretaget Preera som har mångårig erfarenhet av att leda dialogmöten och stötta företag och offentliga organisationer i förändringsprocesser. Preera kommer även att ansvara för att sammanställa och analysera resultatet av framtidsdialogen.