Översiktsplan 2020

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Kommunfullmäktige antog 21 april 2012 en ny översiktsplan för Tibro kommun. Planen är en uppdatering av 2003 års plan.

Gällande översiktsplan är indelad i fyra delavsnitt. Här nedan kan du hämta den aktuella översiktsplanen för Tibro kommun.        

Del 1    Förord, planer, visioner och strategier (pdf 812 Kb)

Del 2    Analyser och omvärld (pdf 665 Kb)

Del 3a  Nuläge - mål - strategier - rekommendationer (pdf 7 Mb)

Del 3b  Nuläge - mål - strategier - rekommendationer (pdf 9 Mb)

Del 4    Konsekvensbeskrivning (pdf 374 Kb)

Bilagor

Karta 1 Framtida användning av mark och vatten (pdf 427 Kb)

Karta 2 Gällande bestämmelser (pdf 534 Kb) 

Karta 3 Områden som kräver hänsyn (pdf 759 Kb)