Aktuella planutställningar

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Här finner Du pågående planutställningar, både i samråd- och utställningsskedena.

PÅGÅENDE PLANSAMRÅD: 

Kv Sekretären m fl

Planen omfattar industriområde och naturområde söder om Fågelviksleden, mellan Tidan och Hörnebovägen,
Användningsområdet för befintliga industrifastigheter utökas till att gälla även handel och kontorsändamål.
Planen medger även 23 nya villatomter mellan Stigstaholmsvägen och Tidan, i den nordvästra delen av Hörnebo.

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under tiden 7 juni - 7 augusti 2018.

 

PÅGÅENDE PLANUTSTÄLLNINGAR:

-