Aktuella planutställningar

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Här finner Du pågående planutställningar, både i samråd- och utställningsskedena.

PÅGÅENDE PLANSAMRÅD:

-


PÅGÅENDE PLANGRANSKNING: 

Kv Alen mfl
Planområdet Alen 2 m fl är beläget söder om Skövdevägen och direkt öster om Tidans strand i Tibro tätort, där G:a Smulebergsskolan och förskolan Kullerbyttan finns idag.
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för helt ny eller delvis ny användning av kv Alen 2. Den nuvarande skolverksamheten avvecklades 2020 och eleverna flyttades över till den nya Baggeboskolan. Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning i kommunhuset, Centrumgatan 17, Tibro samt på vår hemsida, www.tibro.se under tiden 7 juni – 20 september 2021

Missiv

Plankarta

Plan- och genomförandebeskrivning

Samrådsredogörelse

 

Kv Hyveln mfl
Planområdet är beläget i västra delen av Tibro samhälle, söder om Rv 49 och väster om Fågelviksleden, där bla MIO AB har sitt huvudkontor. 
Planändringen syftar till att lägga till användningen verksamheter samt justera byggnadshöjd, utbredning av allmänna platser och mark med byggförbud för att möjliggöra en omfattande utbyggnad för pågående logistik- med tillhörande kontorsverksamhet på fastigheten Hyveln 1. 
Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning i kommunhuset, Centrumgatan 17, Tibro samt på vår hemsida, www.tibro.se under tiden 7 juni 2021 – 5 juli 2021.

Missiv

Plankarta

Plan- och genomförandebeskrivning

Samrådsredogörelse