Aktuella planutställningar

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Här finner Du pågående planutställningar, både i samråd- och utställningsskedena.

PÅGÅENDE PLANSAMRÅD: 

-Detaljplan för kv Alen 2 m fl, G:a Smulebergsskolan

Planområdet Alen 2 m fl är beläget söder om Skövdevägen och direkt öster om Tidans strand i Tibro tätort, där G:a Smulebergsskolan och förskolan Kullerbyttan finns idag. Synpunkter ska vara skriftliga och Samhällsbyggnad tillhanda senast den 29 juni 2020.

 

PÅGÅENDE PLANUTSTÄLLNINGAR: