Aktuella planutställningar

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Här finner Du pågående planutställningar, både i samråd- och utställningsskedena.

PÅGÅENDE PLANSAMRÅD: 

Kv Saturnus

Planen syftar till att möjliggöra bostäder på kommunens fastigheter Saturnus 12, 13, 15 och 16.
Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under tiden 3 maj - 31 maj 2018.

Del av Baggebolet 1:80 m fl

Planen erbjuder ett boende i direkt anslutning till den nya F-6 skolan, mellan Tibro och Hörnebo. Planen omfattar 17 nya villatomter samt ett område med ett 25-tal lägenheter för sammanbyggda småhus.

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under tiden 23 april - 21 maj 2018.

 

PÅGÅENDE PLANUTSTÄLLNINGAR:

-