Aktuella planutställningar

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Här finner Du pågående planutställningar, både i samråd- och utställningsskedena.

PÅGÅENDE PLANSAMRÅD: 

Detaljplan för kv Hyveln

Planområdet omfattar Väg 49 och Fågelviksleden. Planen syftar till att möjliggöra en omfattande utbyggand för pågående logistik- och kontorsverksamhet. 

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under tiden 18 december 2018 - 25 januari 2019

 

PÅGÅENDE PLANUTSTÄLLNINGAR:

Detaljplan för kv Saturnus

Planområdet omfattar kv Satrunus mellan Södra Långgatan och Hantverksgatan. Planen syftar i första hand till att möjliggöra utbyggnad av bostäder.

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under tiden 18 december 2018 - 22 januari 2019