Aktuella planutställningar

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Här finner Du pågående planutställningar, både i samråd- och utställningsskedena.

PÅGÅENDE PLANSAMRÅD:

 

Detaljplan för Perstorp 1:82 m fl, Perstorps fritidshusområde

Planområdet ligger sydost om Örlenvägen i Fagersanna vid Perstorps fritidshusområde. Detaljplanen syftar i första hand till en uppdatering av planen för fritidshus avseende planbestämmelser och byggrätter samt att ta bort ett område för högspänningsledning som inte längre behövs.
Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd i kommunhuset, Centrumgatan 17, Tibro samt på vår hemsida under tiden 13 juni 2022 – 12 sept 2022.
Synpunkter ska vara skriftliga och Samhällsbyggnad tillhanda senast den 12 sept 2022.

 

Detaljplan för Sjöbolet 1:143 m fl, Örlenbadets anhalt

Planområdet ligger sydost om Örlenvägen i Fagersanna vid Sjöbolets fritidshusområde.
Detaljplanen syftar i första hand till uppdatering av den gällande planen (byggnadsplan från 1946) avseende planbestämmelser och byggrätter. Samtidigt utgår ett område för högspänningsledning som inte längre behövs.
Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd i kommunhuset, Centrumgatan 17, Tibro samt på vår hemsida under tiden 13 juni 2022 – 12 sept 2022.
Synpunkter ska vara skriftliga och Samhällsbyggnad tillhanda senast den 12 sept 2022.

 


PÅGÅENDE PLANGRANSKNING: 

-