Tomtpriser och avgifter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Se vad en tomt kostar, vad som ingår i priset, samt vilka övriga avgifter du får betala om du köper en tomt i Tibro kommun.

Tomtpriser i Baggebolet 
Baggebolet Enhetspris per tomt
Fåret 1-4, Lammet 1-7, Tackan 1-4 och Killingen 1-2 260 000 kr
Baggen 1 1 050 000 kr

I tomtpriset för Fåret, Lammet, Tackan och Killingen ingår mark, vatten- och avloppsanslutning, bygglov, planavgift , nybyggnadskarta samt utsättning av hus.

I tomtpriset för Baggen 1 ingår endast mark. Övriga avgifter tillkommer.

Tomtpriser i Centrum
  Enhetspris per tomt
kv. Merkurius 120 000 kr + moms på VA 12 500 kr

I priset ingår mark, vatten- och avloppsanslutning, fastighetsbildning, bygglov, planavgift, nybyggnadskarta, utsättning av hus.

Övriga tomter
Häggetorp pris per tomt
Kvarteret Basen 1-4, Alten, Sopranen, Tenoren
Basen 5

240 000 kr**515 000 kr**

Kvarteret Flygeln
130 000 kr** 
Kvarteret Nyckelharpan
200 000 kr** 
Kvarteret Tvärflöjten
200 000 kr** 
Kvarteret Violinen
200 000 kr** 
Kvarteret Triangeln
35 000 kr (planavgift ingår)
Hörnebo  
Kvarteret Bläcksvampen
35 000 kr (planavgift ingår)
Fagersanna  
Fagersanna 2:105
Fagersanna 2:111
Fagersanna 2:127
240 000**

* inkl nybyggnadskarta och utsättning av hus

** inkl vatten- och avloppsanslutning, bygglov, planavgift, nybyggnadskarta och utsättning av hus.

Övriga avgifter
Övriga avgifter pris per tomt
Anslutning av vatten
och avlopp


50-55 kr/m2 inklusive moms

Anslutning av el

16-25 Ampere


20 000 kr inklusive moms (Tibro Energi)
(Är du kund hos Vattenfall, kontakta dem för pris.)

Planavgift (exempel på avgift)

11 920 kr (gäller för byggnadsarea 150 m2)
Bygglov (exempel på avgifter)


Nybyggnad av villa (150 m2) inom detaljplan ca 17 709 kr (exkl. planavgift)

Tillbyggnad av bostadshus (30 m2) ca 5 449 kr

Inglasning av uterum (20 m2) ca 2 767 kr

Kartor (exempel på avgifter)


Nybyggnadskarta för en- och tvåbostadshus 6 386 kr.

Förenklad nybyggnadskarta (t.ex. tillbyggnad) 2 341 kr.

Utdrag ur primärkartan (t.ex. inglasning av uterum) 1 192 kr.

Utsättning (exempel på avgifter)


Endast grovutsättning  3 831 kr (hus 150 m2)

Finutsättning och grovutsättning 7 663 kr (hus 150 m2)


Se även information om tomtkön