Checklista för köp av tomt samt kontaktpersoner

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Här kan du se en checklista och annan matnyttig information i samband med ditt tomtköp.

 

 

KONTAKTPERSONER i olika ärenden
Tomtkö
Tove Wirtberg
Bygglov

Bengt Friberg
Sanna Hedlund

Köpekontrakt
Tove Wirtberg
Katarina Kjellberg
Nybyggnadskarta/Husutsättning
Iskander Sardest
Katarina Kjellberg

VILLKOR FÖR ATT RESERVERA TOMT

Gäller tomt för enbostadshus

Intressent erbjuds att reservera en tomt i sex månader. Under denna tid skall köpekontrakt upprättas, bygglovansökan lämnas in och handpenning på markkostnaden erläggas. Uppfylls inte dessa villkor har kommunen rätt att återkalla den reserverade tomten.

Inom följande sex månader skall intressenten ha beviljats bygglov. Den maximala reservationstiden för en tomt blir 12 månader. Uppfylls inte dessa villkor har kommunen rätt att häva köpekontraktet. Någon återbetalning av handpenningen sker inte. Köpet av tomten skall fullbordas så snart bygglov beviljats.

CHECKLISTA FÖR TOMTÖP

Nybyggnadskarta

Beställ nybyggnadskarta hos någon av mätningsingenjörerna på Samhällsbyggnadsförvaltningen (se under kontakt ovan). Nybyggnadskartan behöver du för projektering av tomten samt vid ansökan om bygglov. Om du vill göra en förprojektering och inte definitivt bestämt dig för tomten kan du beställa en situationsplan av tomten.

Bank

Kontrollera med din bank att du kan få lån.

Hustyp och tomtplanering

Innan du bestämmer dig för vilket hus du vill bygga, ska du gå igenom förutsättningarna som gäller för den tomt du fått. Detaljplanen med karta och beskrivning bestämmer vilket hus du kan bygga. Tänk också på att huset ska väljas efter tomtens egenskaper och beskaffenhet. Vill du ha hjälp kontakta Samhällsbyggnad. Ta del av informationen i broschyren ”Information och råd om planering av grönytor” som du kan få på kommunen.

Bygglov och byggsamråd

Du ansöker om bygglov och gör bygganmälan hos Plan- och byggavdelningen.

Köpekontrakt/köpebrev

Köpekontrakt skall upprättas enligt vad som ovan sägs under villkor för att reservera tomt. Köpebrev får du när hela köpeskillingen är betald. När du fått köpebrevet har du tillträde till tomten och kan söka lagfart.

När byggnaden skall vara klar

Du skall inom två år efter att bygglov beviljats ha påbörjat byggnadsarbetet (se villkor för att reservera tomt). Byggnationen skall vara färdigställd inom fem år efter att bygglov beviljats.