Tomtpriser och avgifter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Se vad en tomt kostar, vad som ingår i priset, samt vilka övriga avgifter du får betala om du köper en tomt i Tibro kommun.

Tomtpriser i Bråbacka
Bråbacka Enhetspris per tomt
  250 000 kr + moms på VA 12 500 kr

I priset ingår mark, vatten- och avloppsanslutning, fastighetsbildning, bygglov, planavgift, nybyggnadskarta, utsättning av hus samt fiberanslutning. Elanslutning beställs och debiteras av Vattenfall.

Övriga tomter
Häggetorp pris per tomt
Kvarteret Flygeln
114 000 kronor** +moms på VA 12 500 kronor
Kvarteret Nyckelharpan
187 500 kronor** + moms på VA 12 500 kronor
Kvarteret Tvärflöjten
187 500 kronor** + moms på VA 12 500 kronor
Kvarteret Violinen
187 500 kronor** + moms på VA 12 500 kronor
Kvarteret Triangeln
35 000 kronor (planavgift ingår)*
Hörnebo  
Kvarteret Bläcksvampen
35 000 kronor (planavgift ingår)*
Centrala Tibro  
Kvarteret Merkurius
120 000 kronor ** + moms på VA 12 500 kronor

* inkl nybyggnadskarta och utsättning av hus

** inkl vatten- och avloppsanslutning, bygglov, planavgift, nybyggnadskarta och utsättning av hus.

Övriga avgifter
Övriga avgifter pris per tomt
Anslutning av vatten
och avlopp


50-55 kr/m2 inklusive moms

Anslutning av el

16-25 Ampere


12 000 kronor inklusive moms (Tibro Energi)
(Är du kund hos Vattenfall, kontakta dem för pris.)

Planavgift (exempel på avgift)

10 050 kronor (gäller för byggnadsarea 150 m2)
Bygglov (exempel på avgifter)


Nybyggnad av villa (150 m2) inom detaljplan ca 14 950 kronor (exkl. planavgift)

Tillbyggnad av bostadshus (30 m2) ca 4 600 kronor

Inglasning av uterum (20 m2) ca 2 300 kronor

Nybyggnadskarta/
Förenklad nybyggnadskarta


Nybyggnadskarta för en- och tvåbostadshus 5 580 kronor.

Förenklad nybyggnadskarta (t.ex. tillbyggnad) 2 000 kronor.

Utdrag ur primärkartan (t.ex. inglasning av uterum) 1 025 kronor.

Mätningsavgift


Endast grovutsättning  3 300 kr (hus + garage 150 m2)

Finutsättning och grovutsättning 6 700 kr (hus + garage 150 m2)


Se även information om tomtkön