Tomtpriser och avgifter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Se vad en tomt kostar, vad som ingår i priset, samt vilka övriga avgifter du får betala om du köper en tomt i Tibro kommun.

Tomtpriser i Bråbacka
BråbackaEnhetspris per tomt
  250 000 kr + moms på VA 12 500 kr

I priset ingår mark, vatten, avloppsanslutning, fastighetsbildning, bygglov, planavgift, nybyggnadskarta, utsättning av hus samt fiberanslutning. Elanslutning beställs och debiteras av Vattenfall.

Övriga tomter
Häggetorppris per tomt
Kvarteret Flygeln 35 000 kronor*
Kvarteret Nyckelharpan 35 000 kronor*
Kvarteret Orgeln 35 000 kronor*
Kvarteret Säckpipan 35 000 kronor*

Kvarteret Triangeln

35 000 kronor (planavgift ingår)*
Hörnebo 

Kvarteret Bläcksvampen

35 000 kronor (planavgift ingår)*
Centrala Tibro 
Kvarteret Merkurius 120 000 kronor **
Kvarteret Venus 120 000 kronor **

Kvarteret Vråken

50 000 kronor*

* inkl nybyggnadskarta och utsättning av hus

** inkl vatten, avloppsanslutning, elanslutning, bygglov, planavgift, nybyggnadskarta och utsättning av hus.

Övriga avgifter
Övriga avgifterpris per tomt
Anslutning av vatten
och avlopp


50-55 kr/m2 inklusive moms

Anslutning av el

16-25 Ampere


12 000 kronor inklusive moms (Tibro Energi)
(Är du kund hos Vattenfall, kontakta dem för pris.)

Planavgift (exempel på avgift)

9 930 kronor (gäller för byggnadsarea 150 m2)
Bygglov (exempel på avgifter)


Nybyggnad av villa (150 m2) inom detaljplan ca 14 750 kronor (exkl. planavgift)

Tillbyggnad av bostadshus (30 m2) ca 4 600 kronor

Inglasning av uterum (20 m2) ca 2 300 kronor

Nybyggnadskarta/
Förenklad nybyggnadskarta


Nybyggnadskarta för en- och tvåbostadshus 5 320 kronor.

Förenklad nybyggnadskarta (t.ex. tillbyggnad) 1 600 kronor.

Utdrag ur primärkartan (t.ex. inglasning av uterum) 990 kronor.

Mätningsavgift


Endast grovutsättning  3 200 kr (hus + garage 150 m2)

Finutsättning och grovutsättning 6 500 kr (hus + garage 150 m2)


Se även information om tomtkön