Bygglov för tillfällig åtgärd

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Lov för tillfällig åtgärd kan lämnas för att under en viss tid ändra användning av en byggnad även om det strider mot en detaljplan, t.ex. för säsongsaktiviteter.

Bygglov för tillfällig åtgärd får lämnas för högst 5 år med möjlighet till förlängning till högst 10 år. När tiden löpt ut ska den tillfälliga byggnaden tas bort eller verksamheten upphöra.

Använd blanketten "Ansökan om bygglov" och kryssa i "Periodiskt tidsbegränsat bygglov". Skicka blanketten tillsammans med bilagor till Byggnads- och trafiknämnden, 543 80 Tibro