Rivningslov eller rivningsanmälan?

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

En rivning innebär en förändring av den miljö vi ser och upplever.

I många fall innebär en rivning även att kulturhistoriska värden går förlorade. 
Ofta krävs rivningslov och en tillhörande kontrollplan som beskriver hur olika typer av rivningsmaterial tas om hand. Syftet är att härigenom undvika miljöstörningar p.g.a. att mer eller mindre farliga material hanteras felaktigt. 
Rivningslov behövs bara inom detaljplanelagda områden eller inom områden där sådant lov krävs i områdesbestämmelser. 

Rivningslov eller anmälan?

Om en åtgärd kräver bygglov vid uppbyggnad, krävs ett rivningslov vid rivning.
Vid rivning av till exempel friggebodar och "attefallshus" (komplementbyggnad, max 25 m2)  krävs i regel en rivningsanmälan till Bygggnadsnämnden. 

Ansökan

Vid ansökan om rivningslov eller rivningsanmälan används blanketterna nedan. Kryssa i att ansökan gäller rivning på blanketterna.
Lämna blanketten tillsammans med övriga handlingar i två exemplar till Byggnads- och trafiknämnden, 543 80 Tibro.