Laga kraft

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

När vi beslutat om lov måste vi normalt delge beslutet till dig och de personer som haft invändningar.

Vi på kommunen måste också kungöra beslutet på Post- och Inrikes tidningars hemsida på internet.

Personer som ska delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen. De personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikes tidningar.

Ett beslut som inte överklagats vinner laga kraft när besvärstiden är över.

När ett beslut vunnit laga kraft, innebär det att beslutet inte längre kan överklagas.