Det krävs anmälan och startbesked för "Attefallshus"

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

En ny bygglag gäller från den 2:e juli 2014. De nya reglerna gäller för byggande av "Attefallshus", tillbyggnader, ytterligare bostad och takkupor. Men det krävs anmälan och startbesked från kommunen innan bygget får påbörjas.

Riksdagen har beslutat om vissa ändringar av bygglagsstiftningen för en- och tvåbostadshus

Bygglovsplikten ändras i nedanstående fall till att bli en anmälan av det som skall byggas. Anmälan är en ansökan som i stort sett ska innehålla samma handlingar som ett bygglov. Du skall även redovisa hur du löst de tekniska egenskapskraven för t.ex. konstruktion, brandskydd, ventilation, säkerhet, energihushållning mm. Dessutom skall en kontrollplan bifogas som visar hur kraven kommer att följas upp.

För följande byggåtgärder vid en- och tvåbostadshus krävs en anmälan:

  • Komplementbyggnad (Attefallshus) på max 25 m2 byggnadsarea.
  • Tillbyggnad på max 15 m2 bruttoarea.
  • Inredning av ytterligare en bostad.
  • Takkupa, om det medför en ändring av bärande takkonstruktion. (Om inte takkonstruktionen ändras,behövs ingen anmälan)

OBS! BYGGÅTGÄRDERNA FÅR INTE PÅBÖRJAS INNAN STARTBESKEDET ERHÅLLITS

Glöm inte att göra en anmälan när du tänker bygga enligt de nya reglerna och invänta ett startbesked från kommunen. I annat fall utdöms en sanktionsavgift som kan uppgå till 10-tusentals kronor.

Läs mer om hur reglerna tillämpas och se exempelskiss i pdf-filen under "Tjänster och information"