Anmälan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tidigare behövde du parallellt med ansökan om bygglov också göra en bygganmälan. Det behöver du inte göra i och med nya PBL (plan-och bygglagen från 2011).

För vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för måste du dock fortfarande göra en anmälan.  

Vissa mindre förändringar kräver enbart anmälan. Som exempel på anmälningsärenden kan nämnas rivning av byggnad utanför detaljplan och interiöra förändringar. Se även rubriken "Ändra byggnadens interiör".

Du måste lämna in en anmälan till oss om du till exempel ska installera en eldstad i din bostad eller om du ska göra större inre ändringar i ditt hus, konstruktion eller planlösning.

Den 2 juli 2014 ändrades bygglagsstiftningen. Nu krävs anmälan även för en komplementbostadsbyggnad på max 25 m2, en tillbyggnad på max 15 m2 eller inredning av ytterligare en lägenhet i ett en-bostadshus. Läs mer om de nya reglerna i pdf-filen "Det krävs anmälan och startbesked för "Attefallshus" under "Tjänster och information"