Bygga nytt

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

För att uppföra en ny byggnad krävs i allmänhet bygglov.

I allmänt språkbruk är byggnad en varaktig konstruktion med tak och väggar som står på marken och är så stor att människor kan uppehålla sig i den.
I tillämpningen av bygglagstiftningen har begreppet dock fått en något vidare betydelse.
Ett villabygge med rest stomme, husvagn, transformatorbyggnad, stort varmluftstält, carport, husbåt med flera, har ansetts som byggnad och kräver bygglov.

Inom detaljplan finns i regel bestämmelser som talar om hur mycket du får bygga på tomten. På landsbygden saknas sådana bestämmelser, varför huset bör anpassas till den lokala tomten och traditionen på platsen.

Läs mer om bygglov och anmälan i menyn.
Fyll i blanketten nedan och skicka blanketten tillsammans med bilagor och ritningar till Byggnads- och trafiknämnden, 543 80 Tibro.