Ändrad användning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Att använda en byggnad för ett nytt ändamål kräver nästan alltid bygglov, även om förändringen inte medför några byggnadstekniska åtgärder.
 
Förändringen måste emellertid vara väsentlig t.ex. från garage till lager, från bostad till kontor, från fabrik till butik, från ladugård till verkstad.
 
Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning och krävs även utanför planlagt område.

Fyll i nedanstående blankett och kryssa i att ansökan gäller "ändrad användning". Skicka blanketten tillsammans med bilagor till Byggnadsnämnden, 543 80 Tibro.