Ändra byggnadens exteriör

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Om en byggnad finns i ett område med detaljplan krävs bygglov även för följande åtgärder:

  • Måla om i annan kulör
  • Byta fasadbeklädnad.
  • Byta beklädnad på taket. 
  • Göra andra ändringar som avsevärt påverkar utseendet, t.ex. byta eller ta upp ett fönster i fasaden eller sätta upp skylt eller ljusanordning eller väsentligt ändra sådana.

Kontakta alltid någon under "Kontakt" ovan innan du gör någon av nämnda förändringar.

Fyll i lämplig blankett nedan och skicka tillsammans med bilagor till Byggnads- och trafiknämnden, 543 80 Tibro