Bygglov eller anmälan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Bygglov behövs i stort sett vid alla förändringar som andra kan se och uppleva och för ändrad användning av en lokal eller byggnad.

Vissa mindre förändringar kräver enbart anmälan. Som exempel på anmälningsärenden kan nämnas rivning av byggnad utanför detaljplan och interiöra förändringar. Se även rubriken "Ändra byggnadens interiör".

Ny bygglagsstiftning 2014

Den 2 juli 2014 ändrades bygglagsstiftningen. Nu krävs anmälan för en komplementbostadsbyggnad på max 25 m2, en tillbyggnad på max 15 m2 eller inredning av ytterligare en lägenhet i ett en-bostadshus. Läs mer om de nya reglerna i pdf-filen "Boverket informerar om bygglov" nedan och i länken "Det krävs anmälan och startbesked för Attefallshus".

Varför ska jag söka bygglov?

Anledningen till att du behöver söka bygglov är att samhället i bygglagstiftningen ställt upp krav som skall uppfyllas för allas bästa. Du kan läsa om dessa krav under respektive rubrik nedan. Vissa undantag från byggovsplikten finns på landsbygden och för en- och tvåbostadshus. Se även rubriken "Vad får du bygga utan bygglov".

I länken "exempelritningar för ansökan om bygglov" kan du se hur de ritningar som lämnas in till bygglovet kan se ut. 
Läs gärna broschyren nedan från Boverket om bygglov, rivningslov. marklov och anmälan.