Startbesked

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Om vi efter det tekniska samrådet bedömer att lagens krav kan uppfyllas får du normalt sett ett startbesked.

I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och de eventuella villkor som måste uppfyllas innan du påbörjar bygget.

Startbeskedet innebär att du får påbörja ditt bygge.
Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du fått startbeskedet, då tvingas vi tyvärr ta ut en hög byggsanktionsavgift (1/2 basbelopp) som du måste betala.