Kontrollansvarig

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Det är du som byggherre som är ansvarig för att byggåtgärderna genomförs enligt kraven i bygglagen, PBL.

Till din hjälp måste en kontrollansvarig utses. Den kontrollansvarige ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften, vilket skall styrkas med certifiering.

Under en övergångsperiod kan den som tidigare varit kvalitetsansvarig enligt tidigare PBL (plan- och bygglagen) godkännas, om denne uppdaterat sina kunskaper i den nya PBL.