Bygglov och byggregler

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Det finns en rad regler som du måste känna till när du ska bygga nytt hus, annan typ av byggnad eller ändra på befintlig byggnad.

När du vill uppföra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen, gällande planbestämmelser, hänsyn till grannar med mera.

Plan- och bygglagen, PBL, reglerar behovet av tillstånd och avgifter:

Huset måste dessutom uppfylla vissa tekniska egenskapskrav vad gäller hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet, brandtekniskt utförande med mera. Även vid rivning av en byggnad måste vissa regler uppfyllas.

Nedan finns en länk till alla blanketter som du behöver. Fyll i lämplig blankett och skicka tillsammans med övriga handlingar till byggnads- och trafiknämnden. Det räcker att alla handlingar skickas in i ett exemplar.
Under "Tjänster och information" nedan kan se exempel på godkända ritningar.

Miljöbalken MB, reglerar bl.a. strandskydd. Om du bygger nytt eller gör större tillbyggnader inom strandskyddat område, behövs även dispens från strandskyddsförordnandet. Numera handläggs dessa ärenden av kommunen. Läs mer om strandskydd under "Länkar till andra webbplatser"

Det är viktigt att du verkligen söker bygglov när detta krävs. Enligt Plan-och bygglagen ska byggnads- och trafiknämnden ta ut sanktionsavgift om byggnation startas innan startbesked erhållits. Avgifterna regleras av Plan- och Byggförordningen och är i de flesta fall mycket höga.