Kommunernas aktivitetsansvar för unga

Kommunernas aktivitetssansvar arbetar med de ungdomar som är mellan 16 och 20 år och som inte läser på gymnasiet eller någon motsvarande utbildning: Vi arbetar även med ungdomar som inte fullgjort sina gymnasiestudier och då inte uppnått en examen.

Vilka kan få stöd från Aktivitetsansvaret?

 • Du som har avbrutit eller aldrig påbörjat studier på ett nationellt program inom gymnasieskolan.
 • Du som läst klart gymnasiet, men inte fått en gymnasie- eller yrkesexamen utan istället fått ett studiebevis. Det innebär att Aktivitetsansvaret kommer att begära in kopior på betygen för samtliga avgångselever. Dessa betygskopior kommer sen att arkiveras i kommunen.

Vad gör Aktivitetsansvaret?

 • En kartläggning över alla de ungdomar mellan 16-20 år som ingår i gruppen, och vad de gör.
 • Fortlöpande individuell dokumentation på samtliga individer i gruppen, i form av vad de gör (aktiviteter och åtgärder) och om andra myndigheter arbetar med olika aktiviteter. Vissa av uppgifterna rapporteras in två gånger per år till Skolverket via SCB. OBS! Vi rapporterar inte vilka myndigheter du är i kontakt med, heller inte varför du har kontakt med olika myndigheter, utan endast OM du är i kontakt med en annan myndighet.
 • Ansvarar för att kommunen ger studievägledning och annan fördjupad vägledning till samtliga i gruppen.
 • Ansvarar för att kommunen erbjuder aktiviteter och åtgärder för de som så önskar det.

Vi som arbetar med kommunernas aktivitetsansvar fungerar som samordnare där vi kan lotsa dig vidare till olika aktiviteter och möjligheter.

Vi kan till exempel hjälpa dig med att:

 • Återuppta avbrutna gymnasiestudier
 • Börja på folkhögskola
 • Hitta praktikplats
 • Få hjälp av kommunens arbetsmarknadsenhet
 • Söka jobb via arbetsförmedlingen
 • Andra stöd och tips

Om du avbryter dina gymnasiestudier

Din skola är skyldig att informera oss som arbetar med kommunernas aktivitetsansvar i din hemkommun när du avbryter dina gymnasiestudier. Anledningen till det är att vi ska kunna kalla dig till en träff med oss för att se vilket stöd du behöver från oss. Om du är osäker på om din skola meddelat oss vill vi gärna komma i kontakt med dig.