Välkommen till Mötesplatsen

Onsdagar kl. 13-15 är Mötesplatsen öppen. Hit är du välkommen med dina frågor om arbete eller studier. Oftast kan du träffa både handläggare och studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig vidare.

På Mötesplatsen träffar du någon som lyssnar och kan ge dig råd och stöd. Vi erbjuder också praktisk vägledning och kan ge dig tips & trix på hur du kan gå tillväga för att komma dit du vill. Du kan få information om hur olika saker i samhället fungerar och inspiration och kunskap till hur du kan gå vidare. Vi kan även hjälpa dig om du känner att du har kört fast i ditt arbetssökande och vill bli mer kreativ och hitta nya vägar till studier eller arbete.

På Mötesplatsen har du tillgång till Wi-Fi-anslutning och lånedator. Du kan även få språkstöd på assyriska och arabiska.