Ansvariga chefer

Telefon
0504-18000

E-post
kompetenscenter@tibro.se

Besöksadress
Järnvägsgatan 17 543 50 Tibro

Tibro Kompetenscenter har två ansvariga chefer.

Chef för arbetsmarknadsenheten: Mattias Gustafsson

Chef för studie- och yrkesvägledningen: Johan Wernvik