Studio ludum Tibro

Telefon
0504-18000

E-post
kompetenscenter@tibro.se

Besöksadress
Järnvägsgatan 17 543 50 Tibro

Herobild

Ludea använder spel som motivationskraft för att hjälpa spelintresserade unga som varken arbetar eller studerar (UVAS), eller som är i en gråzon mellan studier och arbete.

Ludea är ett socialt företag som har vuxit fram ur ett treårigt projekt på Högskolan i Skövde, Projekt Studio Ludum.

Vi tar till vara på och bekräftar passionen för spel och spelkultur för att stärka deras självförtroende och självkänsla, för att i sin tur hjälpa dem att nå sina individuella mål och att komma in i samhället.

Målgruppen för denna insats är unga och unga vuxna som varken studerar eller arbetar. Målet är att deltagarna i Studio Ludum Tibro får ett ökat självförtroende, bättre självkänsla och en djupare förståelse för vilka förmågor och kunskaper de har inom sig. Vi jobbar för en positiv utveckling hos deltagarna för att de ska komma närmare sina individuella mål och drömmar.

Studio Ludum Tibro är en insats som drivs tillsammans av Ludea och Tibro Kompetenscenter. Insatsen bedrivs i lokaler på Järnvägsgatan 17 men det förekommer även digitala träffar. 

Läs mer om Ludea här- LUDEA

Har du frågor? Tveka inte att ta kontakt!

Kontaktperson:

Sophia Bjälemyr
Mail: sophia.bjalemyr@tibro.se