Välkommen till elevrådet

Telefon
0504-18707

Besöksadress
Örlenvägen 12

Postadress
543 94 Tibro

Elevrådet träffas en gång i månaden. Här deltar två elever från varje klass.

Lärarna turas om att delta och mötet leds av:

Ordförande och sekreterare som går i åk. 6F. 

Ordf. Alfred Eriksson och sekr. Emmy Josefsson