Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Skolans trygghetsteam består av förstelärare i värdegrund, skolkurator, skolsköterska samt socialpedagoger.

Trygghetsteamet arbetar med skolans förebyggande, främjande och åtgärdande insatser kopplat till trygghet, studiero och elevnärvaro. Trygghetsteamet har det övergripande ansvaret för planering, genomförande, dokumentation och uppföljning i enlighet med det årshjul som finns i skolans Plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Det är trygghetsteamet som utreder inkomna anmälningar om kränkande behandling och ger förslag till insatser.