Telefon
0504-182 31

Besöksadress
Nybogatan 5

Postadress
543 32 Tibro

För att uppnå ett tryggt klimat i skolan bör det finnas vuxna bland eleverna även under raster. All pedagogisk personal samt elevhälsoteamets hjälps åt att vara rastvärdar.

Rastvärdar har i uppdrag att:

- röra sig i anslutning till cafeterian, matsalen, korridorer, vid busshållplatsen (vissa tider) samt i korridorer där många elever vistas

- stanna till och prata med elever och bygga relationer

- ha ett positivt bemötande gentemot elever och uppmuntra elevers goda handlingar

- markera vid skojbråk, konflikter och kränkningar

- använda ett lågaffektivt bemötande vid konflikter eller kränkningar

- anmäla kränkande behandling eller trakasserier till rektor samt informera mentor.