Ordningsregler

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Enligt Skollagen ska utbildningen i skolan utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Varje skolenhet ska utforma och följa upp ordningsregler under medverkan av elever.

På Nyboskolan har elevrådet varit med och skapat ordningsreglerna. Till ordningsreglerna finns även en konsekvenstrappa som bygger på bestämmelser i Skollagen.

Nyboskolans ordningsregler och konsekvenstrappa Ht21-Vt22