Telefon
0504-182 31

Besöksadress
Nybogatan 5

Postadress
543 32 Tibro

Behöver du komma i kontakt med skolans personal ?

Nyboskolans expedition, Nils Falk (skolintendent): 0504-182 31

 

Arbetslag AB: 0504-18489, 072-5995287

Arbetslag CD: 0504-18479, 072-5995284

Arbetslag EF:  0504-18478, 072-5995283 

Grundsärskolan: 0504-18486

Introduktionsprogrammet (IM): 0504-18299, 070-9983645

Resursenheten Fokus (Sal 111):  076-7980056 

Resursenheten Flex  (Sal 220):  076-7980206 (Fredrik Leijon)

Lärarassistent: 0504-18170

 

Rektor, Emelie Ahlen Karlsjö
emelie.ahlen@tibro.se

Biträdande rektor med ansvar för elevhälsofrågor, Murielle Ovise murielle.ovise@tibro.se

Rektor IM och Grundsärskolan, Maria Lundin
maria.lundin@tibro.se