Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

På Nyboskolan finns en grupp som heter "Nybos föräldrar" På den här sidan hittar du information om Nybos föräldrars roll och aktiviteter.

Varför samarbete mellan föräldrar på högstadiet?

Vi ger dig en möjlighet att på ett enkelt sätt få veta mer om ditt barns miljö både på skolan och på fritiden. Många barn berättar mindre om sin dag ju äldre de blir. Här finns en möjlighet att få veta!

Vad gör Nybos föräldrar?

Vi arrangerar informationskvällar där rektorerna berättar om hur skolan fungerar, hur våra barns miljö är på raster och på lektioner, vilka problem som finns och vilka förändringar som görs. Fritidsledaren berättar om rastmiljön och hur det är på fritidsgården. Fältassistenten informerar om miljön utanför skoltid, dvs Tibro på kvällar och helger, hur nuläget är när det gäller droger och alkohol i Tibro, vilka större arrangemang är på gång m.m. Naturligtvis svarar skolans representanter på dina frågor och vi vill även vara ett bollplank för skolan när det finns saker de vill resonera med oss om.

Hur vet jag när det är infomöten?

Skicka din E-post till nybosforaldrar@outlook.com så kommer du att få kallelse till möten samt noteringar från möten.

Våra möten är i personalrummet på övre plan, ovanför matsalen.

Vem är välkommen?

Alla föräldrar till barn på skolan är välkomna. Vi har inget medlemskap, ingen medlemsavgift och ingen styrelse. Kom på våra infomöten och lyssna. Vill du sedan ställa frågor så är det alltid välkommet, men inget tvång.

Skicka din E-post till föreningen mailto:nybosforaldrar@outlook.comeller läs om nästa möte här på hemsidan och kom till våra infomöten!

Välkommen!

Hälsningar Nybos föräldrar, genom Cathrine Ansgar