Elevråd

Telefon
0504-182 31

Besöksadress
Nybogatan 5

Postadress
543 32 Tibro

Elevinflytande är viktigt! Det är en mänsklig rättighet att få vara med och påverka det som rör ens liv, och därför arbetar Nyboskolan med att ha ett aktivt elevråd.

Skolan i ett demokratiskt samhälle måste också vara demokratisk. Vi måste därför skapa en skola där alla känner sig respekterade och har makt över sin egen situation.

Hos skolans personal finns det en stark vilja att få elevmedverkan att fungera. Detta sker genom att stödja och uppmuntra eleverna till att delta aktivt i bland annat arbetsmiljöarbetet. För elevernas del ska de i takt med stigande ålder lära sig att ta aktiv del i utformningen av sin arbetsmiljö, både den fysiska och psykosociala. Elevrådet är ett bra plattform när man vill vara med och medverka.

Elevrådets representanter kallas till möten under vårterminen via infoblad i glasskåpet.

Nyboskolan har haft årsmöte och valt en ny styrelse för läsåret 2022/2023:

Ordförande: Jolin Lundberg

Vice ordförande: Mario Eskander

Sekreterare: Filippa Karlsson

Varje klass har valt en ordinarie elevrådsrepresentant och en suppleant. Elevrådet träffas en gång per månad.