Telefon
0504-182 31

Besöksadress
Nybogatan 5

Postadress
543 32 Tibro

Kontakter

På Nyboskolan utgår vi från tanken att elevhälsofrågor är allas angelägenhet, oavsett profession. Detta innebär att all personal på skolan har ansvar för att uppmärksamma eventuella behov, utmaningar, kränkningar eller konflikter bland eleverna.

Skolan har också ett elevhälsoteam. Elevhälsoteamet ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevers utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsoteamet omfattar både medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsoteamet består av:
Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan: Murielle Ovise
Skolkurator: Rebecca Andersson
Skolsköterska: Ann-Britt Holmstedt
Specialpedagoger: Anna Thimberg

Elevhälsoteamet har ett tätt samarbete med skolans socialpedagoger: Helena Lövgren, Robin Ferling och Andrea Hurtig.

Skolläkare och skolpsykolog finns i Tibro kommun som en gemensam resurs.