Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

På Nyboskolan utgår vi från tanken att elevhälsofrågor är allas angelägenhet, oavsett profession. Detta innebär att all personal på skolan har ansvar för att uppmärksamma eventuella behov, utmaningar, kränkningar eller konflikter bland eleverna.

Skolan har också ett elevhälsoteam. Elevhälsoteamet ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevers utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsoteamet omfattar både medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsoteamet består av:
Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan: Marie Pettersson
Skolkurator: Birgitta Yngvesson
Skolsköterska: Ann-Britt Holmstedt
Specialpedagoger: Anna Thimberg, Åsa Öberg och Carina Andersson

Elevhälsoteamet har ett tätt samarbete med skolans socialpedagoger: Helena Lövgren, Robin Ferling och Andrea Hurtig.

Skolläkare och skolpsykolog finns i Tibro kommun som en gemensam resurs.