Byggprocessen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Markarbetena beräknas starta i juni 2018. Därefter startar byggnationen med att bottenplattan anläggs. Sedan är det dags för stomresning. Skolan beräknas stå klar under våren 2020 för att kunna ta emot de första eleverna höstterminen 2020.