Byggprocessen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Just nu pågår arbetet med bottenplattan till Baggeboskolan. Första momentet är att forma och armera grundfundament och kantbalk samt att lägga ledningar för el, spillvatten och dagvatten under bottenplattan. Om arbetet går som planerat är det dags för stomresning vid årsskiftet.

Tibro kommun påbörjade arbetet med att dra ledningar för vatten, avlopp och i el till den blivande skolbyggnaden med omgivningar under sista veckan i maj i år.

Den 11 juni startade de förberedande markarbetena inför byggnationen av Baggeboskolan. Byggområdet är nu instängslat och det har schaktats bort jord för husgrunden och kommande asfalt- och plattbelagda ytor.

Bottenplattan anläggs under hösten

Arbetet med bottenplattan påbörjades i månadsskiftet september-oktober. Första steget i det arbetet är att göra en form där sulan ska gjutas. En sula är en kant av betong som ytterväggarna kommer att stå på. Parallellt med det arbetet läggs ledningar för el, spillvatten och dagvatten under bottenplattan. Vidare förtillverkas armering till plintar, som ska gjutas på olika platser i grunden för att fånga upp lasten från de pelare som kommer att finnas i huset. 

Om arbetet med bottenplattan går som planerat är det dags för stomresning vid årsskiftet.

10 bygg- och anläggningsarbetare på plats

Byggprocessen leds av NCC:s platschef med stöd av byggledare från Tibro kommun. 

I nuläget arbetar 10 personer plus arbetsledare på byggarbetsplatsen - två betongarbetare och två murare som tillverkar armering till plintarna, två träarbetare som jobbar med att sätta ihop formen som sulan ska gjutas i, två maskinister som utför schaktarbeten för plintar, sula och vatten- och avloppsrör samt två markarbetare som lägger rör för spill- och dagvatten samt elledningar. När byggnationen är som mest intensiv kommer 60 personer att arbeta på bygget.

Skolan beräknas stå klar under våren 2020 för att kunna ta emot de första eleverna höstterminen 2020.