Särskola

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommun erbjuder undervisning i särskolan på grundskole- och gymnasienivå samt inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen, Särvux.

Grundsärskola

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Grundsärskola finns vid Häggetorpsskolan och Nyboskolan.

Gymnasiesärskola

Kommunens gymnasiesärskola avvecklas under vårterminen 2020. Elever som är i behov av gymnasiesärskola hänvisas till utbildningskaraborg.

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna bedrivs i samarbete med Vuxenutbildningen i Skövde