Särskola

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommun erbjuder undervisning i särskolan på grundskolenivå.

Grundsärskola

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Grundsärskola finns vid Baggeboskolan och Nyboskolan.

Gymnasiesärskola

Elever som är i behov av gymnasiesärskola hänvisas till utbildningskaraborg.

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna bedrivs i samarbete med Vuxenutbildningen i Skövde