För dig som är elev

Telefon
0504-18220

E-post
gymnasiet@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29 A

Postadress
543 32 Tibro

Här hittar du viktigt information till dig som är elev på Fågelviksgymnasiet.

 

Läsårstider läsåret 2017 – 2018

 

HÖSTTERMINEN 2017

2017-08-21 - 2017-12-21

Studiedagar:Lovdagar:

2017-09-28
2017-10-31


Höstlov - vecka 44

 

 

VÅRTERMINEN 2018

2018-01-09 - 2018-06-14  (Studentexamen 2018-06-15)

 

Studiedagar:Lovdagar:

 

2018-03-05
2018-04-30
2018-05-11

Sportlov - vecka 7
Påsklov - vecka 13

 

 

Hur kommer jag in på O365?

Använd länken: https://login.microsoftonline.com/

 

Var hittar jag mitt schema?

Klicka här för att komma till Fågelviksgymnasiets scheman.

 

Frånvaro

Frånvaro anmäls till respektive klassföreståndare på tid som överenskommes med respektive klassföreståndare. Läs mer om hur ogiltig frånvaro (skolk) kan påverka ditt studiebidrag på sidan om studieekonomi.

 

Ledighet

Klassföreståndare kan bevilja upp till tre dagars ledighet per termin. Längre ledighet beviljas av rektor. Lov beviljas normalt inte för semesterresor eller förvärvsarbete. Undantag kan t ex göras för resa i direkt anslutning till familjehögtid av särskild vikt. Om lov beviljats ansvarar du som elev för att kompensera de kunskapsluckor som lovtiden ger upphov till.

 

Undervisningsstöd

Fågelvik har tillgång till en särskild resursenhet med speciallärare och specialpedagoger för att du ska kunna få den hjälp och stöd du behöver i dina studier.

Resursteamet kan vid behov erbjuda extra hjälp eller förstärkning i främst kärnämnen/gymnasiegemensamma ämnen. 
Du kan kontakta dem direkt eller genom din klassföreståndare alternativt en ämneslärare. De finns i lektionssal 180,181 eller i arbetsrum 183.

Anja Ljungqvist och Britt-Marie Dahlenborg är specialpedagoger. De arbetar övergripande med stödjande verksamhet för lärare och elever samt gör specialpedagogiska utredningar. Mer om elevhälsan hittar du här.

 

Nationella prov

Under läsåret 2017/2018 kommer det att hållas nationella prov i vissa kurser. Här nedan ser du provdatum för dessa.

 

Kurs

Del

Vecka

Provdatum

Provtid
Engelska 5 A från v. 39 icke tidsbunden 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 5

C

46

fr 17 nov 2017

80 min*

Engelska 5

B

48

on 29 nov 2017

90 + 50 min (reading resp. listening)*
Engelska 5 A från v. 11 icke tidsbunden 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 5

C

17

on 25 april 2018

80 min*

Engelska 5

B

18

fr 4 maj 2018

90 + 50 min (reading resp. listening)*
Engelska 6 A från v. 39 icke tidsbunden 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 6

C

47

on 22 nov 2017

100 min*

Engelska 6

B

48

ti 28 nov 2017

90 + 50 min (reading resp. listening)*
Engelska 6 A från v. 11 icke tidsbunden 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 6

C

17

fr 27 april 2018

100 min*

Engelska 6

B

18

on 2 maj 2018

90 + 50 min (reading resp. listening)*
Matematik 1a,1b,1c A   icke tidsbunden ca. 30 min per grupp 3-4 elever

Matematik 1a,1b,1c

B+C+D

50

ti 12 dec 2017

delprov B: 60 min (rekommenderad rast)*
delprov C: 60 min (rekommenderad längre rast)*
delprov D: 120 min*
Matematik 1a,1b,1c A   icke tidsbunden ca. 30 min per grupp 3-4 elever

Matematik 1a,1b,1c

B+C+D

20

to 17 maj 2018

delprov B: 60 min (rekommenderad rast)*
delprov C: 60 min (rekommenderad längre rast)*
delprov D: 120 min*

Matematik 2a,2b,2c

B+C+D

49

fr 8 dec 2017

delprov B+C: 120 min (rekommenderad längre rast)*
delprov D: 120 min*

Matematik 2a,2b,2c

B+C+D

20

fr 18 maj 2018

delprov B+C: 120 min (rekommenderad längre rast)*
delprov D: 120 min*
Matematik 3b,3c A   icke tidsbunden  förberedelse: 60 min
ca. 20–25 min per grupp 3–4 elever

Matematik 3b,3c

B+C+D

50

to 14 dec 2017

delprov B+C: 120 min (rekommenderad rast)*
delprov D: 120 min*
Matematik 3b,3c A   icke tidsbunden  förberedelse: 60 min
ca. 20–25 min per grupp 3–4 elever

Matematik 3b,3c

B+C+D

20

ti 15 maj 2018

delprov B+C: 120 min (rekommenderad rast)*
delprov D: 120 min*

Matematik 4

B+C+D

49

to 7 dec 2017

delprov B+C: 150 min (rekommenderad rast)*
delprov D: 120 min*

Matematik 4

B+C+D

20

on 16 maj 2018

delprov B+C: 150 min (rekommenderad rast)*
delprov D: 120 min*
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 A   genomförs på lektionstid före delprov B och C ca. 10 min per elev

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

B

47

ti 21 nov 2017

120 min (180 min för svenska som andraspråk)*

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

C

47

to 23 nov 2017

180 min*
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 A   genomförs på lektionstid före delprov B och C ca. 10 min per elev

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

B

16

ti 17 april 2018

120 min (180 min för svenska som andraspråk)*

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

C

16

to 19 apil 2018

180 min*

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

A

46

to 16 nov 2017

240 min*
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 B   genomförs efter delprov A ca. 10 min per elev

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

A

19

ti 8 maj 2018

240 min*
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 B   genomförs efter delprov A ca. 10 min per elev

* 5-10 min för instruktioner tillkommer

Källa: Skolverkets hemsida