Lektionsunderlag

Telefon
0504-18220

E-post
gymnasiet@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29 A

Postadress
543 32 Tibro

Vare sig det gäller större arbeten där klassen ska jobba under en längre period med något ämne eller om det gäller en enstaka lektion så hjälper vi gärna till. Kontakta oss så får vi planera tillsammans.

Vi hjälper gärna till! Vare sig du har något riktigt stort på gång eller om det bara gäller en enstaka lektion är du välkommen att kontakta oss och fråga om hjälp. Det kan vara allt från att vi plockar fram en bok som du önskar till att vi går in och hjälper till att hålla lektioner. Det är bara att höra av dig.