Parentes- eller Harvardsystemet

Telefon
0504-18220

E-post
gymnasiet@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29 A

Postadress
543 32 Tibro

Den här typen av källhänvisning består av två delar, en förkortad beskrivning av källan som står i texten och fullständig beskrivning av källan, en referens, som finns listad efter texten.

Källhänvisningen enligt parentessystemet har två delar:

  • Den första står i texten och kallas därför texthänvisning (exempel 1). Det är en förkortad beskrivning av källan.
  • Den andra delen - som kallas referens - är en fullständig beskrivning av källan, och den placeras i en källförteckning (exempel 2) i alfabetisk ordning efter själva texten.
    Exempel 1: Frankelius menar att marknadsföring handlar om att skapa möten (Frankelius 1997, s. 39).

Exempel 2: Frankelius, Per (1997). Kirurgisk marknadsföring : skapande av möten och relationer i en föränderlig värld. Malmö: Liber Ekonomi.

Exempelsamling

För olika typer av källor skriver man källhänvisningar på olika sätt. Här är några exempel på hur man skriver källhänvisningar:


Webbplatser

 
Texthänvisning: (Niklason & Granmo 2006)

Referens till källförteckningen:
Niklason, Lars & Granmo, Åke (2006) Musslor mäter miljögifter. Tillgänglig: <>http://www.miljoportalen.se/vatten/havet/musslor-maeter-miljoegifter> (2009-02-19)

1. Författare: Niklason, Lars & Granmo, Åke
2. Senast uppdaterad/årtal inom parentes: (2006)
3. Sidans titel i kursiv stil: Musslor mäter miljögifter.
4. Webbadress inom hakparentes: Tillgänglig: <>http://www.miljoportalen.se/vatten/havet/musslor-maeter-miljoegifter>
5. Datum som du tittade på sidan inom parentes: (2009-02-19)

TIPS: Om sidan inte har någon namngiven författare anger du organisationen som ligger bakom webbplatsen som upphovsman.

--------------------------------------------------------------------------Tillbaka till exempellista----------

Elektroniska böcker

 
Texthänvisning: (Wierup & Larsson 2009, s. 65-70)

Referens till källförteckningen:
Wierup, Lasse & Larsson, Matti (2009) Svensk maffia. Stockholm: Norstedt. Tillgänglig: E-lib (2009-01-20)

1. Författare: Wierup, Lasse & Larsson, Matti
2. Årtal inom parentes: 2009
3. Bokens titel i kursiv stil: Svensk maffia.
4. Förlagets ort: Stockholm:
5. Förlag: Norstedts.
6. Betaldatabas: Tillgänglig: Elib
7. Datum som du läste e-boken i parentes: (2009-01-20)

TIPS: Om e-boken är fritt tillgänglig så anger du hela webbadressen. När e-boken finns i en betaldatabas behöver du bara ange databasens namn.

--------------------------------------------------------------------------Tillbaka till exempellista----------

Elektroniska tidskrifter

 
Texthänvisning: (Aronsson 2009, s. 21)

Referens till källförteckningen:
Aronsson, Cecilia (2009) Hur gör vi nu? Veckans affärer. Nr. 8, s. 20-23. Tillgänglig: Retriever Research (2009-01-19)

1. Författare: Aronsson, Cecilia
2. Årtal inom parentes: (2009)
3. Artikelns titel: Hur gör vi nu?
4. Tidskriftens titel i kursiv stil: Veckans affärer.
5. Tidskriftens nummer: Nr. 8,
6. Sidor: 20-23.
7. Betaldatabas: Tillgänglig: Retriever Research
8. Datum som du läste artikeln: (2009-01-19)

TIPS: Om e-tidskriften är fritt tillgänglig så anger du hela webbadressen. När artikeln finns i en betaldatabas behöver du bara ange databasens namn.

--------------------------------------------------------------------------Tillbaka till exempellista----------

Elektroniska tidningar

 
Texthänvisning: (Lenas 2009)

Referens till källförteckningen:
Lenas, Sverker (2009) Mahvish Rukhsana Khan: "Min dagbok från "Guantánamo". Dagens Nyheter, 18 januari. Tillgänglig: <>http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/
mahvish-rukhsana-khan-min-dagbok-fran-guantanamo-1.801390> (2009-01-18)

1. Författare: Lenas, Sverker
2. Årtal inom parentes: (2009)
3. Artikelns titel: Mahvish Rukhsana Khan: "Min dagbok från "Guantánamo"
4. Tidningens titel i kursiv stil: Dagens Nyheter,
5. Datum: 18 januari.
6. Webbadress inom hakparentes: Tillgänglig:  <>http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/mahvish-rukhsana-khan-min-dagbok
-fran-guantanamo-1.801390>
7. Datum som du läste artikeln inom parentes: (2009-01-18)

--------------------------------------------------------------------------Tillbaka till exempellista----------

Filmer

 
Texthänvisning: (Populärmusik från Vittula 2004)

Referens till källförteckningen:
Populärmusik från Vittula (2004) Regisserad av Reza Bagher. Stockholm: SF (video: DVD)

1. Filmens titel i kursiv stil: Populärmusik från Vittula
2. Årtal inom parentes: (2004)
3. Regissör: Regisserad av Reza Bagher
4. Filmbolagets ort: Stockholm
5. Filmbolag: SF
6. Medietyp inom parentes: (video: DVD)

--------------------------------------------------------------------------Tillbaka till exempellista----------

TV-program

 
Texthänvisning: (Dokument utifrån 2009)

Referens till källförteckningen:
Dokument utifrån (2009) Nätkriget. SVT, 8 februari. (video: VHS)

1. TV-seriens titel i kursiv stil: Dokument utifrån
2. Årtal inom parentes: (2009)
3. Avsnittets titel: Nätkriget.
4. TV-bolag: SVT,
5. Datum: 8 februari
6. Medietyp inom parentes: (video: VHS)

TIPS: Om TV-programmet är fristående sätter du programmets titel (i kursiv stil) först i texthänvisning och referens.

--------------------------------------------------------------------------Tillbaka till exempellista----------

Böcker

 
Texthänvisning: (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009, s. 15-16)

Referens till källförteckningen:
Bjereld, Ulf, Demker, Marie & Hinnfors, Jonas (2009) Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur.

1. Författare: Bjereld, Ulf, Demker, Marie & Hinnfors, Jonas
2. Årtal inom parentes: (2009)
3. Bokens huvudtitel i kursiv stil: Varför vetenskap? :
4. Undertitel i kursiv stil: om vikten av problem och teori i forskningsprocessen,
5. Upplaga: 3. uppl.
6. Förlagets ort: Lund:
7. Förlag: Studentlitteratur.

--------------------------------------------------------------------------Tillbaka till exempellista----------

Tidskrifter

Texthänvisning: (Eriksson 2009, s. 17)

Referens till källförteckningen:
Eriksson, Linda (2009) Fler på flykt i eget land. Fokus. Nr. 7, s. 16-18.

1. Författare: Eriksson, Linda
2. Årtal inom parentes: (2009)
3. Artikelns titel: Fler på flykt i eget land.
4. Tidskriftens titel i kursiv stil: Fokus.
5. Tidskriftens nummer: Nr. 7,
6. Sidor: s. 16-18.

--------------------------------------------------------------------------Tillbaka till exempellista----------

Tidningar

 
Texthänvisning: (Gustafsson & Olsson 2009)

Referens till källförteckningen:
Gustafsson, Anna & Olsson, Lova (2009) M splittrat om asylpolitiken. Svenska Dagbladet, 18 februari.

1. Författare: Gustafsson, Anna & Olsson, Lova
2. Årtal inom parentes: (2009)
3. Artikelns titel: M splittrat om asylpolitiken.
4. Tidningens titel i kursiv stil: Svenska Dagbladet,
5. Datum: 18 februari.

--------------------------------------------------------------------------Tillbaka till exempellista----------

Uppslagverk

 
När du använder korta artiklar utan författare hänvisar du till hela uppslagsverket:

Texthänvisning: (Nationalencyklopedin 1989-1993)

Referens till källförteckningen:
Nationalencyklopedin (1989-1993). Höganäs: Bra böcker.

1. Uppslagsverkets titel i kursiv stil: Nationalencyklopedin
2. Årtal inom parentes: (1989-1993).
3. Förlagets ort: Höganäs:
4. Förlag: Bra böcker.

När du använder en längre artikel med författare ska författaren vara med, och referensen ska se ut ungefär som den gör för en tidskriftsartikel.

Texthänvisning: (Rohde 1989-1993)

Referens till källförteckningen:
Rohde, Johan (1989-1993) Hav. I Nationalencyklopedin. Bd. 8, s. 440-450.

1. Författare: Rohde, Johan
2. Årtal inom parentes: (1989-1993)
3. Artikelns titel: Hav.
4. Uppslagsverkets titel i kursiv stil: I Nationalencyklopedin.
5. Del av uppslagsverket: Bd. 8,
6. Sidor: s. 440-450.

--------------------------------------------------------------------------Tillbaka till exempellista----------

Muntliga källor

 
Muntliga källor redovisas på samma sida som du använder informationen genom en fotnot. Uppgiften ska inte stå med i källförteckningen i slutet av ditt arbete.

I texten: Svensson2 menade...

Fotnot:
2Åke Svensson VD Volvo, telefonsamtal den 10 januari 2009.

1. Namn på person du har pratat med: Åke Svensson
2. Personens titel (om det finns): VD Volvo,
3. Datum när du pratade med personen: telefonsamtal den 10 januari 2009.

TIPS: E-brev och vanliga brev räknas också som muntliga källor.

--------------------------------------------------------------------------Tillbaka till exempellista----------