Elevhälsa

Telefon
0504-18220

E-post
gymnasiet@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29 A

Postadress
543 32 Tibro

Kontakter

På Fågelvik finns ett elevhälsoteam. Förutom skolans rektor ingår det i elevhälsoteamet en skolsköterska, en skolkurator och två specialpedagoger.

Du vänder dig till elevhälsan om du behöver medicinsk rådgivning, har behov av att prata med någon om personliga eller skolrelaterade bekymmer och om du behöver extra hjälp för att klara av skolan.

Skolsköterska

Catrin Åkeson arbetar som skolsköterska på Fågelviksgymnasiet. När du känner dig lite "krasslig" eller vill prata om något som känns viktigt är du välkommen till henne. Hon kan självklart även hjälpa dig med medicinsk yrkesvägledning.
Du som just har börjat i årskurs ett erbjuds ett hälsobesök där vikt, längd och syn kontrolleras.

Skolsköterskans huvudsakliga uppgift är förebyggande hälso- och sjukvård. Catrin har nära samarbete med all personal på skolan. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot droger, våld etc.
Din skolläkare kommer till skolan en gång i månaden. Du beställer tid för läkarbesök hos skolsköterskan.

Skolkurator

Marie Lindahl är skolkurator på Fågelviksgymnasiet. Om du t.ex. bär på mycket oro och stress, har det jobbigt med kompisar eller något annat och känner att du behöver prata med någon är du välkommen till henne. 

Skolkuratorn arbetar främst stödjande och förebyggande när det gäller den psykosociala miljön på skolan. Förutom enskilda elevsamtal kan arbetsuppgifterna vara gruppverksamhet kring exempelvis normer och värderingar i syfte att förebygga mobbning och utanförskap. 

Specialpedagoger

Anja Ljungqvist och Britt-Marie Dahlenborg är specialpedagoger. De arbetar med pedagogisk handledning för lärare och elever samt att göra pedagogiska utredningar. De bidrar till den övergripande pedagogiska utvecklingen på skolan med målet att göra skolan tillgänglig för alla elever efter deras behov. De deltar även vid överlämningar mellan grundskolan och gymnasieskolan.

Du kan både som förälder och elev vända dig till dem om du vill ha stöd och hjälp med pedagogiska frågor.