Klasser

Telefon
0504-18204

Besöksadress
Ådalsvägen 33

Postadress
543 32 Tibro

Kontakter

På den här sidan hittar du länkar till de olika klassernas bloggar, där du hittar aktuell information som är direkt riktad till elever och föräldrar i respektive klass.

 • Förskoleklasserna

  Vi finns i den Vita och Gula Villorna närmast den gamla Stenbron över ån Tidan.

 • Ettorna

  Vi finns i Gröna Villan. Gröna Villan ligger i den del av skolan som ligger närmast den gamla stenbron som går över ån Tidan.

 • Tvåorna

  Vi finns i i paviljongen vid gymnastikhallen.

 • Treorna

  Vi finns på Röda villan i klassrummen närmast receptionen.

 • Fyrorna

  Vi finns i Röda villan närmast parkeringen.

 • Femmorna

  Vi finns i Röda villan i mitten på byggnaden