Fritids

Telefon
0504-18204

Besöksadress
Ådalsvägen 33

Postadress
543 32 Tibro

På Smulebergsskolan finns fyra fritidshem. Röda Villan för eleverna i åk. 3 - 5, Gula Paviljongen för åk.2 och Gula Villan respektive Vita villans fritids för elever i förskoleklass - åk. 1.

 • Röda villans fritids

  Röda Villan är ett fritids för de äldre eleverna som går i åk. 3 -5. lokalerna ligger alldeles bredvid matsalen på Nya Smulebergssklan.

 • Vita villans fritids

  Vita Villan är ett fritids för de yngre eleverna som går i förskolan - åk. 2. lokalerna ligger i den vita villan på Smuleberg.

 • Gula villans fritids

  Gula Villan är ett fritids för de yngre eleverna som går i förskolan - åk. 2. lokalerna ligger i den Gula villan på Smuleberg.

 • Gula Paviljongen

  Gula Paviljongen är fritidset vid gymnastiksalen.