Klasser

Telefon
0504-18707

Besöksadress
Örlenvägen 12

Postadress
543 94 Tibro

På Ransbergs skola har vi ca 145 elever i förskoleklass till årskurs 5.

Arbetslagen på vår skola är döpta efter temat vatten. Ekan ( F - åk1), Flotten ( åk2 - åk3 ), Ankaret ( åk 4 - åk 5) och Näckrosen. Vilket arbetslag klassen tillhör ser du på våran blogg. 

På skolan arbetar

1 tf  rektor, 8 lärare,1 speciallärare, 6 resurspedagoger/assistenter, 2 förskolelärare, 4 fritidspedagoger  

2 som jobbar i vår restaurang. 2 städerskor , 1 vaktmästare  samt 3 extrapersonal från AME.

Vi har och så en skolsköterska ,en kurator och en talpedagog någon dagar i veckan,