Klasser

Telefon
0504-18707

Besöksadress
Örlenvägen 12

Postadress
543 94 Tibro

På Ransbergs skola har vi ca 145 elever i förskoleklass till årskurs 5.

Arbetslagen på vår skola är döpta efter temat vatten. Ekan, Flotten och Ankaret. Vilket arbetslag klassen tillhör ser du på våran blogg. 

På skolan arbeter fr.o.m. v45 

1 rektor, 8 lärare,1 speciallärare, 4 resurspedagoger/assistenter, 2 förskolelärare, 2 fritidspedagoger och 3 fritidsledare/ annat, 

2 som jobbar i vår restaurang( Sofia och Ulrika), 2 städerskor ( Adriana och Pirjo), 1 vaktmästare ( Joakim) samt 4-5 extrapersonal från AME

Vi har och så en skolsköterska, en kurator och en talpedagog några dagar i veckan,