Klasser

Telefon
0504-18707

Besöksadress
Örlenvägen 12

Postadress
543 94 Tibro

På Ransbergs skola har vi till hösten 2020 ca 140-145 elever i förskoleklass till årskurs 6.

Arbetslagen på vår skola är  f-1, 2-3 och 4-6

På skolan arbetar

1 rektor, 9 lärare,1 speciallärare, 4 resurspedagoger/assistenter, 1 förskolelärare, 4 lärare i fritidshem 

2 som jobbar i vår restaurang. 2 städerskor , 1 vaktmästare.