Klasser

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

På Häggetorpsskolan finns det 14 klasser.

2 förskoleklasser, 2 stycken årskurs 1, 2 stycken årskurs 2 och 2 stycken årskurs 3 och 2 stycken årskurs 4 och 2 stycken årskurs 5 och 2 stycken årskurs 6.
Vi har tre stycken fritidshem. Vi sprider aktuell klassinformation till elever och föräldrar via Informentor.