Klasser

Telefon
0504-18455

Besöksadress
Anderstorpsvägen 46

Postadress
543 31 Tibro

På Häggetorpsskolan finns det 15 klasser, 2 förskoleklasser, 2 stycken årskurs 2 och 4 och 3 stycken årskurs 1, 3 och 5 och särskolan Rönnen. Vi har fyra stycken fritidshem. Vi sprider aktuell klassinformation till elever och föräldrar via Informentor, som du kan läsa lite mer om på den här sidan.

På Häggetorpsskolans bloggsida lägger respektive lärare ut aktuell information som vänder sig direkt till respektive klass elever och deras föräldrar. Här hittar du exempelvis information om vad vi jobbar med just nu och veckobrev.