Kompetensutvecklingsdagar

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Här finns förskolans kompetensutvecklingsdagar

För att vistelsen för ditt barn ska bli så kvalitativt bra som möjligt krävs regelbunden planering, utbildning samt fortbildning för personalen.

För att all personal ska kunna delta vid ett och samma tillfälle stängs förskolan fyra dagar per år.

Hösttermin 2020
9 september
17 november

Vårtermin 2021
8 mars
25 maj

Vid svårigheter att ordna egen barnomsorg denna dag, kontakta förskolans personal senast två veckor innan planerad stängningsdag.

Önskas ytterligare information ges den av personalen inom förskolan.