Centrumskatten

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Centrumskatten - kreativ återvinning i förskolan

Centrumskatten - Tibros Kreativa återanvändningscenter där vi samlar in rest- och spillmaterial från olika företag.

Ett samarbete mellan förskola/skola och samhälle där vi tar tillvara på rest– och spillmaterial från företag och erbjuder barnen detta material. Det är bara fantasin som sätter gränser för vad materialet kan bli! Centrumskatten är möjligheternas plats, där människor får mötas för ett gemensamt lärande i dess olikhet. Här ges förutsättningar för kreativa möten och digitala miljöer.